• Hadisi Şerif

    Her iyilik bir sadakadır.

     
  • Sünnetin Önemi

    Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz

     

"(Resûlüm!) De ki: "Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam. 72/20""